Energy Magnet Massage

En unik syntes av Energimassage, Klassisk massage och Magnetterapi

Energimassage

Energimassage har anor från Fjärran Östern, främst Japan sedan tusentals år tillbaka.Massagen bygger på akupunktur systemet som utgår från att kroppens energiflöde cirkulerar längs meridianer. Genom att stimulera dessa punkter med tryck, gnuggningar och slag frigörs blockerad energi som balanserar inre organ och stärker immunförsvaret.

Klassisk massage

Utförs med klassiska och helt nya grepp. Bra för avslappning, ökad cirkulation mm.

Magnetmassage

Magnetmassagen som utförs med två japanska massagerullar ger snabbt och enkelt en härlig avslappning på djup cellnivå och löser upp blockeringar mycket lättare än vad dina händer kan göra. Den mindre rullen har två samverkande magnetkulor som behagligt löser upp olika spänningar i kroppen. Den stora rullen har en inkapslad magnetspole som är anpassad efter blåsmeridianen. Den ger djup avslappning och stimulerar ca 90.000 nervändar längs ryggraden.

OBS. detta är naturlig biomagnetism utan inblandning av elektricitet.

1+1=3

Kombinationen Massage och magnetterapi ger en synergieffekt (samverkande) som maximerar behandlingsresultatet samt är mer vilsamt för händerna och underlättar massagen.

Enkelt och Effektivt

Massagen tar ca 25 minuter och är fördelad på ca 50% massage/energimassage, 40% magnetterapi och 10% balansering. Den ges direkt genom kläderna. Klienten sitter bekvämt framåtlutad i en reglerbar massagestol.Massagen lämpar sig att praktisera var som helst.Många företag anlitar Energy Magnet-massörer för att genom denna personalvård öka personalens effektivitet, ge ökad trivsel samt förebygga sjukskrivningar.  Massagen ökar också prestation och återhämtning inom idrotten. Massagen är uppskattad på offentliga platser, mässor m.m.

Allmänt om Magnetterapi

Den tvåfaldiga nobelpristagaren Linus Pauling upptäckte att varje röd blodcell har en laddad järnatom, d.v.s. en järnjon och att blod därigenom är paramagnetiskt. Linus Pauling visade att om kroppen utsätts för biomagnetism inträffar en positiv fysiologisk förändring som leder till att blodet strömmar friare. Det betyder att cirkulationen förbättras, cellerna får mer syre och näring samtidigt som slaggprodukter utrensas. Det leder till att muskler slappnar av, pH-värdet och blodtrycket normaliseras och att immunförsvaret fungerar bättre. På så sätt hjälper biomagnetismen kroppen att komma i balans.I USA har FDA (motsvarigheten till Socialstyrelsen) godkänt magnetism till ortopeder som medel för att påskynda läkning av benbrott.

Svensk Forskning stöder Magnetterapi

I en doktorsavhandling har O.Wahlström påvisat att man får en signifikant ökning av läkningshastigheten vid frakturer genom magnetterapi. Undersökningen är jämförbar med en dubbelblind test. Professor Olov Lindahl, kirurgisk ortoped vid Linköpings Universitets sjukhus, som har tio års erfarenhet av magnetforskning framhåller att magnetterapi vilar på god vetenskaplig grund. Exempel han har erfarenhet av är smärtor och stelhet i nacke och axlar hos vissa patienter där konventionell behandling vanligen ej har hjälpt (kortvåg, sjukgymnastik, radar, insprutningar etc). Här har magnetbehandling visat positiva resultat helt utan bieffekter. Professor Olov Lindahl påvisar minst fyra förstklassiga undersökningar som visar att magnetterapi har mycket god verkan vid dessa åkommor.

OBS! Enery Magnet Massage används inte i medicinskt syfte, utan är en förebyggande friskvårdsbehandling.

Ofarlig

Magnetterapi har använts i alla tider bl.a. hos Mayaindianerna och i det forna Egypten. Legenden berättar att Kleopatra bar magnetsmycken för att hålla sig vacker, frisk och ung.

Biomagnetism är helt ofarlig och ger oss den naturliga magnetism som allt liv är beroende av. NASA upptäckte att deras astronauter var illamående och svaga när de återvände från rymden. Forskning visade att det berodde på att de skilts från jordens magnetiska dragningskraft som får blodet att cirkulera och bli ordentligt syresatt. Genom att placera magneter i såväl rymddräkter som farkoster löste man problemet.

De flesta av oss reser inte till månen men vi avskiljer oss från jordmagnetismens naturliga healing på grund av att vi omger oss med betong, elektricitet; reser i bilar, tåg och flygplan. Det innebär en avskärmning av magnetismens nödvändiga livsbetingelser, resultatet blir en dränering av energi och hälsa. Energy Magnet Massage laddar upp batterierna igen.

Många forskare tror att magnetterapi kommer att bli framtidens vanligaste behandlingar bl.a. för att stävja åldrandet. I Fjärran Östern är magnetterapi lika vanligt som magnecyl. Nästan kvartersbutik säljer magnetprodukter.