VAD ÄR BOWENTERAPI?Bowenterapin eller bowentekniken, en kroppsterapi olik alla andra, framarbetades av australiensaren Tom Bowen. Det är en mjuk, smärtfri, korrigerande, balanserande, smärt-reducerande, energigivande, stressreducerande och effektiv behandlingsmetod som främjar kroppens egen läkningsförmåga. Med tummar eller fingrar stimuleras specifika punkter på kroppen. Detta sker genom en slags rullning över muskler, senor, ligament, nerver och akupunkturpunkter. När terapeuten har stimulerat ett visst antal punkter lämnas klienten ifred en liten stund för att vila. Detta för att ge kroppen tid att svara på den stimulans den fått. Terapeuten återvänder och stimulerar fler punkter med jämna mellanrum. Det är just i dessa pauser, samt i ca 7 dagar efter behandlingen, som den mesta av korrigeringen sker. Det är t.ex. inte ovanligt att ett snett bäcken redan efter några minuter börjar att hitta tillbaka till sitt rätta läge. Men lika ofta kommer förändringen smygande, och helt plötsligt utan att man har märkt det, har besvären försvunnit.

Hur en människa upplever behandlingen är väldigt olika. Vissa känner ingenting speciellt. Andra rapporterar att de känner att det pirrar i hela eller i delar av kroppen. Pirrningen i ett ben kan t.ex. komma direkt efter att man har stimulerat en ryggpunkt. Värmeökning i det behandlade området är mycket vanligt, men det sker också ofta i områden som inte har blivit vidrörda alls.

Upplevelse av kyla, skakningar, att kroppen "flyttar" på sig, kittlingar, och gungningar är andra upplevelser som olika personer berättat om. Vad nästan alla känner är en djup avslappning, många somnar under behandlingen.

En behandling kan ta allt mellan 10 och 45 minuter beroende på vad som behandlas. Ofta är 2-5 behandlingar med en veckas mellanrum tillräckligt för att få hållbara resultat, men ibland krävs längre behandling. Vid akuta besvär är det inte ovanligt att 1-2 behandlingar är tillräckligt.Det går för det mesta bra att behandla genom mjuk och ledig klädsel.

Bowenterapin är idag spridd i hela världen. I Australien ingår den i osteopaternas utbildning.Den utövas också av massageterapeuter, kiropraktorer, zonterapeuter, naturmedicinare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, allmänläkare, kirurger m.fl. yrkesgrupper. Många privatpersoner lär sig också metoden, för att kunna hjälpa familj, vänner och bekanta.

 

HUR FUNGERAR BOWENTERAPIN?Exakt vad som händer i kroppen när man får en bowenbehandling är hittills ingen som vet säkert. Tom Bowen förklarade, vad man vet, aldrig hur hans metod fungerade, mer än att energi tillfälligtvis samlas i ett område som blivit stimulerat. Var energin samlas beror på vilka punkter som stimuleras och i vilken ordning man stimulerar dem. Vad man vet genom terapeuters och klienters erfarenhet är att bowenterapin:

Stimulerar lymf- och blodcirkulationen
Detta medför effektivare bortförsel av avfallsprodukter, virus och bakterier. Detta har man även kunnat se när man studerat blod genom mikroskop.

Korrigerar
Det är inte ovanligt att en sned ryggrad eller ett vridet bäcken rättar till sig.

Balanserar
Klienter rapporterar ofta att de känner sig mer balanserade, både fysiskt och psykiskt. Kroppen söker alltid homeostas (jämvikt, balans).

Reducerar smärta
Det är inte ovanligt att smärta reduceras omgående efter en behandling. Andra gånger sker det mer successivt.

Hämmar inflammation
I England används bowenterapi ofta inom idrottsmedicinen just därför att den är inflammationshämmande. Detta gör att skador läker fortare.

Ökad smidighet
Musklerna förlängs eftersom spänningarna släpper.

Stimulerar nervsystemet.
Hjärnan tycks få information om var i kroppen det finns behov av stimulans. Det finns t.ex. fall där en 20 år gammal förlamning har släppt redan efter 1-2 behandlingar.

Frigör blockerad energi
Klienter rapporterar ofta hur de känner pirrningar, ilningar, värme m.m. spridas i kroppen.

Frigör känslomässiga spänningar
En klient kan t.ex. börja gråta, skratta eller prata ut. De känslomässiga spänningarna brukar släppa när personen är redo för det. Därför upplevs det som positivt.
Många kommer till insikt och gör förändringar i sitt liv efter att de fått bowenbehandling.

Reducerar stress
Bowenmetoden har en lugnande effekt genom att det parasympatiska nervsystemet stimuleras. Detta har man kunnat mäta fram med apparatur.

Stimulerar utrensningsorganen
T.ex. genom ökad urinmängd, fler tarmtömningar, upphostningar av slem och ökad svettning.


Efter Tom Bowens död har flera teorier om hur Bowen metoden fungerar vuxit fram. Dessa presenteras nedan.
Viss forskning har också gjorts.

Fysisk vibration
När man utför ett typiskt bowengrepp (rullning) kan man jämföra det med att rulla över en gitarrsträng. Strängen börjar då vibrera. Vibrationen sprids genom strängen. När man rullar över en muskel sker samma sak. Vibrationen sprids genom hela muskeln. Vibrationen i sin tur stimulerar blod- och lymfflödet samt slappnar av muskeln.
Eftersom man oftast rullar över ett par muskler samtidigt, sprids vibrationen åt flera håll. Detta gör att ett stort område påverkas av bara ett par rullningar.

Subtil vibration
När en rullning görs med väldigt lite tryck skapas en subtilare vibration. Man kan jämföra rullningen med att flytta vattenytan. När terapeuten behärskar att utföra rullningen med rätt fokusering hamnar han/hon i ett meditativt tillstånd som tillåter läkning. Forskare har kunnat konstatera att i detta läkningstillstånd släpper våra händer ut ett ljus bestående av extremt låga frekvenser (ELF). Frekvenserna av detta helande ljus varierar mellan 0.3-30 Hz (7-8 Hz är den vanligaste frekvensen). De lägre frekvenserna har visat sig vara samma som våra hjärnvågor. Medicinska forskare har kunnat påvisa att frekvenser under 40 Hz kan främja reparation av både hård och mjuk kroppsvävnad. Den generella frekvensen som helande händer har är nästan exakt samma som jordens elektromagnetiska fält, känt som Schumann-resonansen (1-40 Hz). Det verkar som om en terapeut med hjälp av bowenrullningar kan tona in sig med Schumanresonansen, en resonans som främjar balans och läkning.

Kommunikation mellan hjärna och kropp
Bowen Research and Training Institute, Inc. i Florida har gjort en del studier i hur bowenmetoden påverkar kroppen. Man har med hjälp av modern apparatur kunnat fastställa att bowenterapin påverkar det autonoma nervsystemet.

Hjärnan skickar varje sekund ut 600 000 signaler till kroppens olika delar och information skickas tillbaka från kroppscellerna till hjärnan. Eventuellt är det så att bowengreppen blockerar signaler som är på väg tillbaka till hjärnan. Nya signaler skickas då från hjärnan till det behandlade området för att "undersöka" vad som händer. Detta medför ökad cirkulation och att problemet i området korrigeras.
Man tror att detta kan ha med proprioception (djupsensibilitet) att göra, den del av nervsystemet som känner av vad som händer i kroppens muskler och senor. Receptorer i muskler, senor och leder känner av spänningar, belastningar och andra förhållanden i rörelseapparaten. Informationen skickas till hjärnan. En missuppfattning i proprioceptionen kan innebära att hjärnan misstolkar kroppens position och försöker kompensera den genom felaktiga sträckningar i muskler, ligament eller leder. Detta leder till spänningar och smärta.

Energi genom meridiansystemet
I varje kropp finns meridianer, kanaler där vår livsenergi (qi) flödar. Dessa löper i hela kroppen från topp till tå. De olika meridianerna är relaterade till kroppens olika inre organ. Meridianerna har ett visst antal "öppningar" i huden, så kallade akupunkturpunkter. Om energin i en meridian blir blockerad kan det leda till olika besvär, t.ex. smärta, spänning och organstörningar. Genom att stimulera akupunkturpunkter kan man frigöra den blockerade energin, vilket leder till att kroppen åter kommer i balans. Greppen i bowenterapin utförs nästan alltid över en akupunkturpunkt. Kanske är det därför inte så konstigt att t.ex. ett magbesvär kan försvinna när man behandlar ett knä.

Fascian som förmedlare
Fascia, bindväv, omsluter alla våra muskler och organ. Många anser att fascian fungerar som en förmedlare mellan olika kroppsdelar. När en del av kroppen blir stimulerad fortplantar sig vibrationerna genom fascian till andra delar av kroppen

 

TOM BOWEN
tom_bowenThomas Ambrose Bowen föddes den 18/4 1916 i Brunswick, Victoria i Australien. Hans föräldrar var involverade i Frälsningsarmén. Tom slutade skolan tidigt och arbetade med diverse saker, bl.a. som cementarbetare, hamnarbetare och snickare. Han var mycket intresserad av sport, t.ex. cricket, simning och fotboll. Det går många rykten om hur Tom Bowen utvecklade sin metod:
Att han lärde sig aboriginer.
Att han lärde sig metoden i ett japanskt fångläger under andra världskriget.
Att han hade hittat gamla akupunkturplanscher i Kina.
Det sägs också att han läste medicin före världskriget.
Inga av dessa rykten är sanna. Bowen var en arbetare som hade sport och kroppsterapier som intresse.

Precis som Feldenkreis, Rolf m.fl. hade Tom Bowen en gåva som gjorde det möjligt för honom att hjälpa så många. Tom Bowens idrottsintresse ledde honom till att arbeta som självlärd massör på fotbollsklubbar. Han kom i kontakt med Ernie Saunders, en kroppssterapeut och manipulerare. Troligtvis har Ernie inspirerat och hjälpt Bowen i utvecklingen av hans terapi. En annan man som Bowen förmodligen lärde sig mycket av, var en äldre herre med namnet Bill Mitchell. Han var tränare och massör för ett fotbollslag i Melbourne. Mitchell drev en klinik i klubblokalen och Bowen tillbringade tid där regelbundet.

Exakt hur och varför Bowen arbetade fram en egen teknik är oklart. Han utvecklade sin metod hela tiden men hjälp av sin kunskap i massage, osteopati och kiropraktik. Kunskap han hade fått genom andra terapeuter. Han behandlade arbetskamrater, sportutövare med flera. Ryktet om Bowen spred sig och snart fick han sluta sitt ordinarie jobb inom industrin. 1959 arbetade han heltid i sin egen klinik. Han kallade sig själv osteopat.

1970 behandlade han, med hjälp av en assistent, ca 13000 personer per år. Han arbetade från tidig morgon till sen kväll. Varannan lördag förmiddag behandlade han handikappade barn. På lördag kvällarna kom det lokala fotbollslaget och han gick inte hem förrän den sista spelaren fått behandling.

1976 fick Tom Bowen, trots att han inte hade någon formell utbildning, titeln osteopat. Den gavs till honom av Australian Collage of Osteopathy.

Tom Bowen hade diabetes och redan tidigt i sin karriär blev hans ena ben amputerat. Han fortsatte att arbeta som vanligt. Han hade antingen protes eller satt i rullstol.

Den 25/10 1982 dog Bowen, kort efter att hans andra ben hade amputerats. Hans sista lärling Dr. Kevin Ryan, fortsatte att driva kliniken enligt Bowens familjs önskan.

Tom Bowen hade flera assistenter/lärlingar. Bland dem var Keith Davis, Nigel Love, Kevin Neave, Romney Sweeton, Niel Skilbeck (kiropraktorer), Oswald Rentsch och Graham Pennington (massörer) och Kevin Ryan (osteopat). Dr. Ryan hävdar att Tom Bowen utvecklade sin terapi ända till han dog. Det säjs att han bara lärde ut ca 10 % av vad han kunde till andra.