VHT = Vibromuscular Harmonization Therapy

 

Hur uppstod VHT-tekniken?

VHT är en kroppsterapi som är utvecklad ur Bowentekniken av en skotsk kroppsterapeut vid namn Jock Ruddock. Jock Ruddock har under årens lopp utvecklat VHT-terapin med influenser från Tai Chi, Aikido, meridian- och chakrasystemet. Jock har arbetat som professionell wrestler under 28 år parallellt som han arbetat med kroppsterapier. Man kan förstå att han varit tvungen att utveckla en terapi som verkligen fungerar för att kunna åtgärda alla skador han och hans kollegor ådrog sig under wrestlingmatcherna. Numera reser han världen runt och lär ut VHT, The Gentle Touch (Bowentekniken) och Equine touch (VHT på hästar)

 

Hur fungerar VHT-tekniken?

I VHT-terapin arbetar man med fasciakedjan, dvs bindvävshinnan. Bindvävshinnan består av collagena kristaller. Enligt nyare teorier transporteras information 5000 gånger snabbare i dessa kristaller än i centrala nervsystemet. Andra teorier menar att det kan finnas samband mellan fasciakedjan och meridiansystemet.

Vad händer i kroppen under en VHT-behandling?

Med VHT-terapin jobbar man med att via fasciakedjan få igång vibrationer i kroppens vävnader. Dessa vibrationer startar en kedjereaktion genom hjärnan och centrala nervsystemet, vilket åstadkommer resultat när hjärnan får information om var och i vilket tillstånd kroppens olika delar befinner sig och hur de för tillfället fungerar. Med VHT-teknikerna ”talar man om”  för hjärnan och nervsystemet att, t ex, en muskel är förkortad. Hjärnan reagerar och sänder signaler tillbaka till muskeln vilket gör att spänningar släpper och muskeln kan återgå till sitt naturliga och avslappnade tillstånd.

Medicinskt kaos och förvirring!

Med VHT-teknikerna försätter man kroppen i ett tillstånd av förvirring och kaos. Ur detta kaos skapar kroppen sedan harmoni och balans. Man utför rörelser som påverkar muskelfästen, triggerpunkter, akupunkturpunkter, golgireceptorerna, spindelcellerna, meridianerna samt fascian. VHT:n påverkar flera olika energisystem i kroppen genom att skapa djupgående vibrationer i mjukdelarna vilket skapar förvirring som sedan leder till balans.

VHT-terapin skapar alltså balans i kroppen genom att sätta igång vibrationer. Dessa vibrationer startar en kommunikation mellan de olika energisystemen inom mjukdelarna. Ibland är total förvirring det som krävs för att stimulera kroppen att uppnå homeostas. För att nå cellminnet behöver kroppen komma ur sitt onormala, kompenserande tillstånd, vilket ofta inneburit smärta. En smärta som för oss blivit en vana kan ta några behandlingar för kroppen att rätta till. Förståeligt nog så tar det oftast längre tid för kroppen att åtgärda en smärta eller en skada som har funnits en längre tid. Akuta skador läker ofta omedelbart om behandling sätts in i tid. Då behöver heller inga men uppstå längre fram.

VHT-rörelserna utföres med influenser från principerna om Qi-energin. När VHT-metoden utförs arbetar terapeuten utifrån sitt eget Hara-centrum i harmoni med klientens andningsrytm. Rörelserna utförs alltså inte enbart med händerna utan med energi, andning och koncentration från Hara. Andningen är en väsentlig del för tillfrisknandet för att uppnå optimal hälsa och den är även en integrerad del inom kroppsterapi. Korrekt andning ger energi till kroppen, ökar avslappning, reducerar spänningar, hjälper till att läka emotionella problem, frigör blockerad energi, ökar medvetenheten samt balanserar nervsystemet. 

HA: den vitala energin som skapar liv

RA: cirkulation och distribution av denna energi

En VHT-behandling är alltid en helhetsbehandling som riktar sig till samtliga delar av kroppen. Även om man vid specifika problem påverkar specifika områden så jobbar man i VHT:n alltid med helheten. Ingen annan än kroppens egen inneboende intelligens vet vart själva kärnproblemet sitter. Med VHT påverkas även de känslomässiga och mentala sidorna av ett problem.

VHT-terapin är en mycket effektiv metod för att hjälpa kroppen rensa slaggprodukter från cellerna. Därför är det viktigt att dricka mycket vatten efter en VHT-behandling.